گوناگون

مطالعه آزاد

 http://iaus-botany.blogfa.com/ یه سری به این لینک بزنید مطالب گیاهی خوبی داره
+ نوشته شده در  پنجشنبه 1390/08/26ساعت 16:49  توسط فریبامحمدخانی  | 

انیمیشن دستگاه غشایی درونی

برای مشاهده نحوه فعالیت دستگاه غشایی درونی به لینک زیر مراجعه نمایید

http://www.sumanasinc.com/webcontent/animations/content/proteinsecretion_mb.html

+ نوشته شده در  جمعه 1390/08/20ساعت 21:36  توسط فریبامحمدخانی  | 

چرا آنزیم های لیزوزومی لیزوزوم راتجزیه نمی کنند؟

مطالعات مونو کلونال آنتی بادی نشان می دهد که گلیکوپروتئین به مقدار زیادی در ساختمان غشای لیزوزوم وجود دارد. این پروتئین ها به شدت گلیکوزیله شده اند و به طور قابل توجهی در مقابل تجزیه توسط  هیدرولازهای اسیدی ماتریکس لیزوزوم مقاومند و لیزوزوم ها را به صورت یک مجموعه بسته نگه می دارد.

غشای لیزوزوم قابلیت تلفیق با سایر غشا ها را دارد و از مقدار زیادی لیسیتین تشکیل شده است. غشای لیزوزوم به وسیله ی آنزیمهای درون آن تا حدی گوارش می یابد اما به طور دایم ترمیم می شود. این عمل انرژی زیادی می گیرد و از آنجایی که سلول مرده نمی تواند انرژی لازم را تامین کند در نتیجه آنزیم های هیدرولازی درون لیزوزوم آزاد شده و سبب از بین رفتن اندامک ها و خود سلول می شوند.

در غشای لیزوزوم پمپ های پروتئینی وابسته بهATP وجود دارند که با مصرف انرژی پروتون H+ را وارد لیزوزوم می کنند تا محیط اسیدی با pH حدود 5/4 تا 5 ایجاد کند و شرایط اسیدی برای آنزیم های هیدرولازی لیزوزوم فراهم و شیب pH را در غشای لیزوزوم بر قرار نماید که نتیجه ی آن عبارت است از pH پایین تر از 5 در ماتریکس لیزوزوم است و pH بسیار کاهش یافته و حتی تا حدود 2 می رسد و این pH پایین تر از pH مناسب برای فعالیت آنزیم های هیدرولازی یعنی pH (5-4) است. در نتیجه آنزیم های هیدرولازی لیزوزوم بر روی غشای خود تاثیر ندارند. یون ها هم در این عمل محافظتی نقش دارند. غشای لیزوزوم با داشتن حامل ها پروتئینی (پرمه آز ها) خروج مواد حاصل از فعالیت تجزیه ای را امکان پذیر می کنند. سطح درونی لیزوزوم پوشش گلیکولیپوپروتینی دارد که از غشاء محافظت می کنند.

آنزیم های لیزوزومی

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1390/08/19ساعت 21:37  توسط فریبامحمدخانی  | 

اثر روشنایی و تاریکی بر سنتز نشاسته

رای نشان دادن اثر نور و تاریکی روی سنتز می‌توان به تجربه‌های ساده دست زد. در گیاه شمعدانی ، برگهایی که سبز و شاداب هستند، در روی گیاه 2 - 3 برگ را انتخاب می‌کنیم و این برگها را با ورقه آلومینیومی می‌پوشانیم. روی ورقه آلومینیومی پنجره‌ای به شکل L ایجاد می‌کنیم. برگهای مذکور 72 - 48 ساعت تحت تابش نور قرار می دهیم.

بعد از زمان مقرر برگها را از گیاه جدا کرده و پوش آلومینیومی را حذف کرده و برگها را در داخل ظرف قرار می‌دهیم، سپس به اندازه ¼ حجم ظرف در داخل آن الکل می‌ریزیم و می‌جوشانیم تا برگها رنگیزه‌های خود را از دست بدهند. برگها را از ظرف خارج می‌کنیم تا خشک شوند. برگها را با آب مقطر میشوییم و روی آنها 2 - 3 قطره محلول لوگول را که معرف نشاسته است، می‌ریزیم. پس از مدتی روی پهنک برگ در محل پنجره شکل L به رنگ بنفش ظاهر می‌شود.

این آزمایش نشان می‌دهد که برای سنتز نشاسته ، نور مورد نیاز است. سلولهای تیمار شده با تاریکی نه تنها نشاسته سنتز نمی‌کنند، بلکه بخش عمده نشاسته ذخیره را نیز به مصرف می‌رسانند نشاسته از پلی ساکاریتهای قابل جابجا شدن از یک سلول به سلول دیگر نیست.

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1390/08/19ساعت 21:22  توسط فریبامحمدخانی  | 

فصل سوم سازمانبدی سلول

فصل 3

سازمان بندی سلولها

جانداران 1- تک سلولی

2- پرسلولی 1- سلولها تخصص نیافته (کلونی) مانند ولوکس، اسپیروژیر

2- سلولها تخصص یافته است و تقسیم کاربین سلولها صورت گرفته است.

تمایز: فرایندی است که طی آن سلولهای جاندار برای انجام وظایف خاصی، شکل و ساختار خاصی پیدا می کند و باعث تشکیل بافت های مختلف در جانداران می شود.

انواع بافت های اصلی در مهره داران لطفا ادامه مطلب را بخوانید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه 1390/08/17ساعت 19:32  توسط فریبامحمدخانی  | 

اینم متن آزمون سوم (نوشداروی بعد از مرگ سهراب)

به نام خداوند جان و خرد     کز این برتر اندیشه بر نگذرد

نام و نام خانوادگی:.............................................................                       آزمون سوم (سفری به درون سلول)                                                              17/8/90

1- وظیفه ی غشای اندامک ها چیست؟25/0

الف) افزایش سطوح داخل سلول برای انجام متا بو لیسم                                          ب) حفظ مواد درون اندامک

ج) ایجاد فضای مناسب برای هر کدام از واکنش های متا بو لیک                                 د)هر سه گزینه صحیح است

2- کدام گزینه های زیر در مورد دیواره ی سلول های گیاهی نادرست است. 25/0

الف)دیواره ی سلولی بیشتر سلولزی است.                                     ب) سلولز در بین دیواره به صورت چند لایه رشته ای وجود دارد

ج) پلاسمودسم مسئول ارتباط بین سلولی گیاهان است .                     د)در لان ها دیواره ی سلولی از بین رفته تا هر سلول با یک دیگر مجاور شوند.

3- هر گاه بزرگ نمائی عدسی شیئی 40× و بزرگ نمائی عدسی چشمی 10× باشد، یک نمونه ی mm 5/0 یک نمونه ی ............................مشاهده می شود و اگر طول تصویر

نمونه ای که کشیده ایدCm 2 باشد مقیاس شما .................................است. 25/0

الف)200میلی مترـ یک چهلم                          ب) 200میلی مترـ  یک چهلم                     ج) 400میلی متر-  یک بیستم                     د) 400 میلی متر- یک بیستم

4)اگر یک مولکول از خارج سلول بخواهد وارد فضای درون تیلاکوئیدی از یک کلرو پلاست شود، باید از چند لایه ی فسفولیپیدی عبور کند؟25/0

الف)سه لایه                    ب) چهار لایه                    ج) شش لایه                      د)هشت لایه

5-گیاهان پست ........................سانتریول و گیاهان پیشرفته........................سانتریول هستند. 25/0

الف)فاقد- فاقد                       ب) دارای- فاقد                    ج) فاقد – دارای                        د) دارای – دارای

6- کدام یک از وظایف پروتئین های اسکلت هسته ای است؟25/0

الف) پایداری شکل هسته                    ب) پایداری غشای سلول               ج) پایداری غشای هسته                   د)گزینه ی الف و ج

7-ارتباط بین اجسام گلژی چگونه است؟25/0

الف) به هم متصل هستند                ب) ارتباطی ندارند                   ج) از طریق وزیکول                د) الف و ج

8- کدام یک از اجزای سلول های یوکاریوتی در تریکو دینا یافت نمی شود؟25/0

الف) میتو کندری                           ب) تاژک                     ج)سانتریول                       د) شبکه ی آندو پلاسمی خشن

9- از هسته به سمت خارج می رویم ، پس از خروج از پروتو پلاسم سلول،از کدام لایه ها به ترتیب عبور می کنیم؟25/0

الف) دیواره ی نخستین- دیواره ی دومین- تیغه ی میانی                                          ب) تیغه ی میانی- دیواره ی نخستین- دیواره ی دومین

ج)دیواره ی دومین- دیواره ی نخستین- تیغه ی میانی                                               د)تیغه ی میانی- دیواره ی دومین- دیواره ی نخستین

10-سلول های دارای واکو ئل ضربان دار کدام ویژگی را ندارند؟25/0

الف) زندگی در آب شیرین                          ب) دیواره ی سلولی                     ج) هسته ی سازمان یافته                د) واکوئل غذایی    

11-انتشار یک فراینده...................... بوده و افزایش...................... از عوامل افزایش سرعت آن است. 25/0

الف)فیزیکی- غلظتATP               ب) شیمیایی- گرما                       ج) فیزیکی- گرما                       د) شیمیایی-    غلظتATP  

   12- کدام یک در زیر سطح غشاء وجود ندارد؟25/0

الف) پروتئین                          ب) فسفولیپید                         ج) بخش کربوهیدراتی گلیکو پروتئین                  د) اسکلت سلولی

13- در جدول زیر اندامک مختلف سلول با یکدیگر مقایسه شده اند ،با علامت × آن را پر کنید.3 نمره

اندامک

بدون غشاء

غشاء دار

جانوری

گیاهی

یک غشاء

دوغشاء

وزیکول

 

 

 

 

 

هستک

 

 

 

 

 

واکوئل

 

 

 

 

 

میتوکندری

 

 

 

 

 

ریبوزوم

 

 

 

 

 

(الف)پروتئین 20%    گلوکز4%     آب 76%

 

(ب)  گلوکز2%    آب 98%

 

14-یک لوله ی شیشه ایU مانند ، مطابق شکل مقابل تهیه می کنیم و در وسط این لوله، یک غشاء با نفوذ پذیری

انتخابی(نیمه تراوا) قرار می دهیم. مولکول های آب و گلوکز از این غشاء می توانند عبور کنند اما مولکول های

پروتئین نمی توانند عبور کنند. در دو سوی غشای نیمه تراوا دو محلول مطابق شکل می ریزیم.25/1

الف) آیا مقدار آب در سمت (ب) باگذشت زمان ثابت خواهد ماند یا تغییر خواهد کرد؟

ب) آیا مقدار پروتئین در (ب)  باگذشت زمان ثابت خواهد ماند یا تغییر خواهد کرد؟

ج) جهت عبور گلوکز از غشای نیمه تراوا چگونه است؟

غشای نیمه تراوا

د)فشار اسمزی در کدام سمت بیشتر است؟

ه)سطح محلول در هر یک از دو سمت لوله چگونه تغییر خواهد کرد؟

15- در مورد شکل مقابل به سوالات زیر پاسخ دهید.75/0  شکل کلروپلاست

الف) نام a وc   چیست ؟استروما -- گرانوم

ب) نقشb چیست؟محل به دام انداختن نور خورشید

16-درست یا نادرست بودن عبارت های زیر را مشخص کنید درمواردی که جمله نادرست علت نادرستی آن را ذکر کنید.5/1

الف)کلروپلاست های سیانوباکتری ها به رنگ سبز هستند.

ب) در تشکیل تاژک باکتری ، سانتریول ها نقش مهمی دارند.

ج)ریبوزوم میتوکندری به ریبوزوم های کلروپلاست شباهت بیشتری دارد تا به ریبوزوم های سیتوسل.

د)آندوسیتوز و اگزوسیتوز با مصرف انرژی همراه اند.

17- هریک از اعمال زیر توسط کدام بخش سلول انجام می شود؟   1 نمره                              الف) سم زدایی ...................................................................................

ب) گوارش درون سلولی در گیاهان ......................................درجانوران...................................................                                                 ج) تولید ATP    ..................................................................................              

 

 

 

                       

 

+ نوشته شده در  سه شنبه 1390/08/17ساعت 19:10  توسط فریبامحمدخانی  | 

بافت پوششی

اپیتلیوم یا بافت پوششی بافتی است که از سلول‌های چندضلعی اجتماع‌یافته‌ای تشکیل شده‌است که پوشش سلولی سطوح خارجی و داخلی بدن از جمله پوست، دیوارهٔ عروق و حفره‌های کوچک را می‌پوشاند. بسیاری از غدد نیز از بافت اپیتلیال تشکیل شده‌اند. این بافت در بالای بافت همبند قرار گرفته‌است و این دولایه توسط غشای پایه از هم جدا می‌شوند. در زبان یونانی ، اپی، به معنای روی یا بالای وتلی به معنای بافت می باشد. بافت های اپیتال دارای رگ های خونی در اطراف خود نمی باشند و بنابراین از طریق نفوذ غذا از بافت های زیرین همبند، تغذیه می کنند . بافت های پوششی می توانند به صورت خوشه ای از سلول ها موجود باشند و به عنوان غدد درون ریز وغدد برون ریز عمل کنند .غذذ درون ریز و برون ریز به شدت با رگهای خونی احاطه شده اند و از طریق آن تغذیه می کنند . در انسان اپیتلیوم به عنوان یکی از ۴ بافت پایه محسوب می‌شود. ۳ بافت دیگر بافت‌های همبند، عضلانی و عصبی هستند. مادهٔ بین سلولی این بافت بسیار اندک است. اتصال بین سلول‌های این بافت به دلیل وجود سلول‌های چسبندگی، درهم‌فرورفتگی‌های غشا و اتصالات بین سلولی بسیار قوی است.

پرونده:Illu epithelium.jpg

ساختار اصلی 

سلول ها در بافت پوششی به شدت به هم فشرده هستند وفضای خالی بسیار کم و کوچکی در میان آنها موجود می باشد. این سلولها صفحه ای پیوسته را که در بسیاری از نقاط توسط اتصال های محکم و دزموزوم ها به هم متصل شده اند را تشکیل می دهند. بافت پوششی، قسمت بیرونی و درونی پوست را تشکیل می دهد.

غشای پایه

سلول های بافت پوششی بر روی غشای پایه قرار گرفته اند و که این غشا به عنوان داربستی عمل می کند که بافت پوششی می تواند به رشد و گسترش بپردازد و پس از جراحت ها خود را ترمیم کند.بافت پوششی دارای عصب نیست . بافت پوششی توسط ریخت سلولهایشان و هم چنین تعداد لایه های تشکیل دهنده به گروه های مختلف تقسیم می شوند. بافت پوششی که تنها ضخامت یک سلول را دارد به عنوان بافت پوششی ساده شناخته می شود. اگر دو یا چند سلول ضخامت بافت پوششی را تشکیل دهند به آن بافت پوششی طبقه دار گفته میشود. گونه ای دیگر از بافت پوششی نیز موجود است که به آن بافت شبه طبقه دار گویند.

بافت پوششی ساده 

بافت پوششی ساده دارای ضخامت یک سلول می باشد و هر سلول در تماس مستقیم با غشای پایه است. این بافت معمولا در جایی پیدا می شود که نیاز به جذب یا فیلترینگ باشد. ضخامت سد بافت پوششی این پروسه را نظم می بخشد. بافت پوششی ساده به طور عمومی بر اساس شکل آنها به گروه های مختلف طبقه بندی می شوند. چهار گروه اصلی بافت پوششی ساده عبارتند از:

وظایف 

وظایف اصلی بافت اپیتلیال عبارتست از:

 • پوشاندن و مفروش کردن سطوح مختلف بدن
 • جذب مواد (مثلا در روده‌ها)
 • ترشح مواد (در غدد)
 • حس
 • محافظت
 • تبادل گاز های تنفسی(در اتاقک های هوایی شش ها)


+ نوشته شده در  دوشنبه 1390/08/16ساعت 21:51  توسط فریبامحمدخانی  | 

فرمانرو آغازیان

فرمانرو آغازیان

در فرمانروی آغازیان جانداران بسیار گوناگونی جای دارند . بسیاری از آن ها تک سلولی ، اما گروهی هم پرسلولی اند . چون این جانداران ابتدایی ترین ، قدیمی ترین و آغازی ترین یوکاریوت ها هستند ، به آن ها آغازی می گوییم . در این جزوه آموزشی .انواع آغازیان کتاب درسی زیست شناسی دبیرستان معرفی می شوند....

آمیب

از شاخه ی ریزوپورا حدود 300 گونه را شامل می شوند . تک سلولی و هتروتروف اند ؛ همه آن ها به کمک برآمدگی های سیتوپلاسمی به نام پاهای کاذب حرکت و تغذیه می کنند . بعضی از انواع مثل آمیب هیستولیتیکا در روده ی بزرگ انسانی زندگی می کند و بیماری اسهال خونی را ایجاد می کند . بعضی دیگر مثل گونه پروتئوس زندگی آزاد دارند آمیب ها را از نظر ریخت شناسی به دو دسته آمیب های برهنه و جلددار (پوشش دار) تقسیم می کنند .

                                     آمیب

پلاسمودیوم

شاخه ی هاگداران و حدود 3900 گونه دارد . اعضای این گروه همه انگل ، فاقد اندام حرکتی ، تک سلولی و هتروتروف هستند . مالاریا توسط پلاسموریوم تولید می شود و با نیش پشه ی آنوفل انتشار می یابد . این بیماری از مهلک ترین بیماری های انسانی است . در هرسال حدود سه میلیون نفر که عمدتاً کودک هستند به علت دسترسی نداشتن به دارو و درمان براثر این بیماری می میرند . وقتی پشه آلوده انسان را نیش می زند اسپوروزوئیت ها را به خون او تزریق می کنند . اسپویوزوئیت ها ، سلول های قرمز خون را آلوده می کنند و و به مروزوئیت نمو می یابند . مروزوئیت ها سلول های قرمز خون را آلوده می کنند و در آن جا به سرعت تقسیم می شوند و هر 48 تا 72 ساعت (برحسب نوع گونه آلوده کننده) گلبول های قرمز می ترکند و مروزوئیت ها مواد سمی آزاد می شوند . این سو مواد منجر به بروزیت و لرز می شود . وقتی پشه انسان آلوده ای را نیش می زند . گامتوسیت ها به بدن پشه منتقل می شوند .

جلبک قهوه ای

شاخه ی فئوفیتا و حدود 1500 گونه اند ، پرسلولی و فتوسنتز کننده اند تقریباً همه آن ها دریازی اند .

کپک مخاطی پلاسمودیومی

شاخه میکسومیکوتا حدود 500 گونه دارد که هتروتروف اند که یک نمونه آن در کتاب نشان داده شده یک توده ی سیتوپلاسمی چند هسته ای است . این کپک ها در حین حرکت باکتری ها و دیگر مواد آلی را می بلعند .

تری پانوزوما

شاخه ی تاژکداران جانور مانند حدود 3000 گونه دارد ، هتروتروف و تک سلولی هستند که تعداد تاژک از یک تا هزاران تاژک در بعضی از گونه ها است تری پانوزوما دارای یک تاژک است ، در خون همه اقسام مهره داران از ماهی ها تا پستانداران زندگی می کند و باعث بیماری شدیدی در انسان و جانوران اهلی می شود .

اوگلنا

شاخه ی اوگلناها حدود 1000 گونه دارد ، تک سلولی اند اوگلنا ساکن نهرها و برکه های آب شیرین که گیاه فراوان دارد می باشد . این جاندار بدن دوکی شکل ، دو تاژک که یکی کاملاً بلند و مشخص است ، در کنار تاژک بلند اندام حساس به نوری به نام لکه ی چشمی قرار دارد . این اندام به جهت گیری اوگلنا به سوی نور کمک می کند . اوگلنا در حضور نور فتوسنتز می کند و بدون حضور نور قادر به انجام قتوسنتز نسبت و مصرف کننده می باشد . اوگلنا دارای تعدادی کلروپلاست بیضوی شکل است که رنگ سبز جاندار را باعث می شوند .

                                اوگلنا

پارامسی

شاخه ی مژکداران حدود 8000 گونه دارد . همه هتروتروف اند . مژکداران درمیان آغازیان تخصص یافته تر از بقیه به شمار می آیند . همه مژکداران ردیف هایی از مژک دارند و دو نوع هسته در سلول آنها وجود دارد . پارامی یک مژکدار نمونه است و به فراوانی در برکه ها و آب های نیمه راکد محتوی گیاهان آبزی و مواد آلی در حال تجزیه یافت می شود . شکل آن را به نوعی دمپایی تشبیه می کنند .

                                            پارامسی

نوعی شعاعیان

از آمیب های پوشش دار می باشند کروی شکل ، مصرف کننده و اسکلت پیچیده از جنس سیلیکات دارند . پاهای کاذب محوردار به ترتیب به بیرون امتداد دارند . جانداران کوچک و زیبای هستند که در دریا زندگی می کنند .

 جلبک های سبز

کلامیدوموناس ، کلرلا ، و ولوکس اسپروژیر همه از شاخه ی جلبک های سبز می باشند شاخه ی جلبک های سبز حدود 700 گونه دارد ، در این شاخه ، اشکال تک سلولی ، کلونی و پرسلولی دیده می شود ، فتوسنتز کننده و کلروپلاست های شبیه گیاهان دارند .

                           

کلامیدوموناس :جلبک سبز تک سلولی است که دارای دو تاژک جلویی ، کلروپلاست بزرگ نعلی شکل ، لکه چشمی می باشد .

 

                                         

کلرلا جلبک سبز تک سلولی است که کلروپلاست فنجانی شکل یا صفحه ای شکل (معمولاً با یک پیرنوئید) دارد .

ولوکس :کره ای توخالی و سبز است در آب شیرین و برکه ها زیست می کند . و در این کلونی هزاران سلول شبیه به کلامیدوموناس وجود دارد که ماده ای ژله مانند کل سلول ها را در برمی گیرد هر سلول دارای هسته ، کلروپلاست درشت ، دو تاژک و یک لکه چشمی می باشد . هماهنگی در حرکت تاژک سبب می شود که کلونی مانند توپ بغلتد و جلو برود ، جهت دوران توپ چپ گرد است . نام ولوکس از Volver به معنای پرخان گرفته شده است .

                                            ولوکس

ورتیسلاورتیسلامثل پارامسی از شاخه ی مژکداران است با این تفاوت که شکل بدن زنگوله ای شکل است .

                                        ورتیسلا

انواعی از دیاتومه ها

شاخه ی دیاتومه ها بیش از 11500 گونه هستند که تک سلولی و فتوسنتز کننده اند . شناسایی و یا تومه به دلیل دیواره مرکب از دو نیمه صورت می گیرد که یک نیمه آن درون دیگری جای میگرد . هر نیمه را یک کفه می گویند ، هر کفه با سیلیکات پوشیده می شود . هنگامی که دیاتومه ها می میرند کفه های سیلیس دار به کف اقیانوس فرورفته ، تجمع پیدا می کنند و رسوباتی را به نام خاک دیاتومه ها بوجود می آورند . دیاتومه ها مهم ترین تولید کننده های زنجیره های غذایی آب ها هستند توزیع جهانی دارند و طیف وسیعی از زیستگاه ها از آب شیرین تا دریاچه های بسیار شور را دربر می گیرید . بعد از باکتریهای تصور می شود فراوان ترین موجودات زنده آبزی جهان هستند . دیاتوم ها دو نوع تقارن دارند : تقارن شعاعی و تقارن دو طرفه .

                                       دیاتومه

اسپیروژیرجلبک رشته ای غیر منشعب شایع در آب های تازه است که در نهرها و استخرها یافت می شود پرسلولی و سلولهای اسپیروژیر کلروپلاست مارپیچی شکل زیبایی دارند که اطراف سلول درست زیر غشای پلاسمایی پیچیده شده است کلروپلاست مارپیچی دارای دانه بزرگ پیرنوئید می باشد .

                                      اسپیروژیر

پیرنوئید : توده های پروتئین احاطه شده با نشاسته هستند . پیرنوئیدها محصولات اولیه فتوسنتز را دریافت کرده و آن ها را به محصولات ذخیره ای تبدیل می کنند .

+ نوشته شده در  دوشنبه 1390/08/16ساعت 21:36  توسط فریبامحمدخانی  | 

زیبایی ریاضیات

زیبایی ریاضیات !


۱ x ۸ + ۱ = ۹
۱۲ x ۸ + ۲ = ۹۸
۱۲۳ x ۸ + ۳ = ۹۸۷
۱۲۳۴ x ۸ + ۴ = ۹۸۷۶
۱۲۳۴۵ x ۸ + ۵ = ۹۸۷۶۵
۱۲۳۴۵۶ x ۸ + ۶ = ۹۸۷۶۵۴
۱۲۳۴۵۶۷ x ۸ + ۷ = ۹۸۷۶۵۴۳
۱۲۳۴۵۶۷۸ x ۸ + ۸ = ۹۸۷۶۵۴۳۲
۱۲۳۴۵۶۷۸۹ x ۸ + ۹ = ۹۸۷۶۵۴۳۲۱
۱ x ۹ + ۲ = ۱۱
۱۲ x ۹ + ۳ = ۱۱۱
۱۲۳ x ۹ + ۴ = ۱۱۱۱
۱۲۳۴ x ۹ + ۵ = ۱۱۱۱۱
۱۲۳۴۵ x ۹ + ۶ = ۱۱۱۱۱۱
۱۲۳۴۵۶ x ۹ + ۷ = ۱۱۱۱۱۱۱
۱۲۳۴۵۶۷ x ۹ + ۸ = ۱۱۱۱۱۱۱۱
۱۲۳۴۵۶۷۸ x ۹ + ۹ = ۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۱۲۳۴۵۶۷۸۹ x ۹ +۱۰= ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۹ x ۹ + ۷ = ۸۸
۹۸ x ۹ + ۶ = ۸۸۸
۹۸۷ x ۹ + ۵ = ۸۸۸۸
۹۸۷۶ x ۹ + ۴ = ۸۸۸۸۸
۹۸۷۶۵ x ۹ + ۳ = ۸۸۸۸۸۸
۹۸۷۶۵۴ x ۹ + ۲ = ۸۸۸۸۸۸۸
۹۸۷۶۵۴۳ x ۹ + ۱ = ۸۸۸۸۸۸۸۸
۹۸۷۶۵۴۳۲ x ۹ + ۰ = ۸۸۸۸۸۸۸۸۸
جالب بود ، نه ؟
� الا به این تناسب نگاه کنید :
۱ x ۱ = ۱
۱۱ x ۱۱ = ۱۲۱
۱۱۱ x ۱۱۱ = ۱۲۳۲۱
۱۱۱۱ x ۱۱۱۱ = ۱۲۳۴۳۲۱
۱۱۱۱۱ x ۱۱۱۱۱ = ۱۲۳۴۵۴۳۲۱
۱۱۱۱۱۱ x ۱۱۱۱۱۱ = ۱۲۳۴۵۶۵۴۳۲۱
۱۱۱۱۱۱۱ x ۱۱۱۱۱۱۱ = ۱۲۳۴۵۶۷۶۵۴۳۲۱
۱۱۱۱۱۱۱۱ x ۱۱۱۱۱۱۱۱ = ۱۲۳۴۵۶۷۸۷۶۵۴۳۲۱
۱۱۱۱۱۱۱۱۱ x ۱۱۱۱۱۱۱۱۱=۱۲۳۴۵۶۷۸۹ ۸۷۶۵۴۳۲۱

یه نگاهی هم به این بندازین ۱۰۱%
از یه نگاه موشکافانه ریاضی :
اصلا چه معنی میده بیش تر از ۱۰۰ درصد ؟
چطوری میشه به بیشتر از ۱۰۰ درصد دست پیدا کرد ؟
۱۰۰ درصد تو زندگی چه معنی ای میده ؟
اینجا یه فرمول کوچیک ریاضی هست که ممکنه کمکتون کنه ؟
اگر :
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
میشه جاش شمارشو نوشت :
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶.
اگر :
H-A-R-D-W-O- R- K
۸+۱+۱۸+۴+۲۳ + ۱۵+۱۸+۱۱ = ۹۸%
و:
K-N-O-W-L-E- D-G-E
۱۱+۱۴+۱۵+۲۳+ ۱۲+۵+۴+۷+ ۵ = ۹۶%
اما :
A-T-T-I-T-U- D-E
۱+۲۰+۲۰+۹+۲۰+ ۲۱+۴+۵ = ۱۰۰%
حالا ببینید عشق به خدا شما رو به چه عددی میرسونه :
L-O-V-E- O-F-G-O-D
۱۲+۱۵+۲۲+۵+۱۵+ ۶+۷+۱۵+۴ = ۱۰۱%
بنابراین ، بر اساس ریاضی میشه اینطوری نتیجه گیری کرد که :
وقتی که کار سخت و دانایی شما رو بهش نزدیک میکنه ، طرز برخورد شما رو بهش میرسونه و لی عشق به خداست که شما رو به بالای همه اینها میرسونه !!!

+ نوشته شده در  دوشنبه 1390/08/16ساعت 21:13  توسط فریبامحمدخانی  | 

سفری به درون سلول -واکوئل

واکوئل

-->

نگاه کلی

بررسی انواع مختلفی از بافتها نشان می‌دهد که بخشی از سیتوپلاسم بویژه در یاخته‌های گیاهی بوسیله اندامک حجیمی که آن را واکوئل می‌نامند پر شده است. مجموعه واکوئلهای هر یاخته ، دستگاه واکوئلی را تشکیل می‌دهد که آن را در مقایسه با کوندریوزومها (مجموع میتوکندریها) و پلاستیدوم (مجموع پلاستها) واکوئم می‌نامند. ممکن است واکوئلها 80 تا 90 درصد حجم یاخته‌ای را پر کنند و سیتوپلاسم را به صورت لایه نازکی در کناره‌های یاخته باقی گذارند.

اولین گزارش در مورد واکوئلها بیشتر بر روی ویژگی شفاف بودن این اندامکها تکیه داشت و نام واکوئل از کلمه لاتین واکوئوس (فضای خالی) با این دید ابداع شد که واکوئل حفره یاخته‌ای کم و بیش غیر فعال است. در سالهای اخیر ، پویایی و اهمیت تبادلهای واکوئلی به اثبات رسیده و واکوئلها به عنوان یکی از اندامکهای فعال یاخته‌ای منظور شده‌اند.تصویر

تفکیک یا جدا سازی واکوئلی

عده زیادی از پژوهشگران واکوئلها را به صورت حفره‌های آبکی که از تورم بخشهای کلوئیدی سیتوپلاسم بوجود آمده‌اند، در نظر می‌گیرند. برخی دیگر آنها را نتیجه آبکی شدن محتوای بخشهایی از شبکه آندوپلاسمی دانسته‌اند. پس از پژوهشهای دووری مشخص شد که واکوئلها تشکیلات ساده موقتی نیستند، بلکه از بخشهایی مستقل و پایدار یاخته‌ای هستند. وی با پلاسمولیز یاخته‌ها در شرایط کم و بیش نامناسب موفق به تخریب سیتوپلاسم و حفظ واکوئلها شد.

این تجربه را تفکیک یا جداسازی واکوئلی می‌نامند که موجب بدست آمدن حفره‌هایی شد که برای چند روز ویژگیهایی چون قدرت نگهداری رنگدانه‌ها و توان تغییر حجم باز گشت پذیر با تغییر شرایط محیط خارجی را حفظ می‌کردند. این ویژگیها موجب این پندار شد که شیره واکوئلی بوسیله پوششی چسبنده ، ممتد ، قابل کشش ، قابل ارتجاع ، پایدار و دارای تراوایی نسبی احاطه شده است که دووری آن را تونوپلاست نام گذاشت. تمام این نتایج پس از کاربرد میکروسکوپ الکترونی ثابت گردیدند.

تغییرات واکوئلها

واکوئلها اندامکهایی دارای قابلیت تغییر و تحول هستند. تعداد ، اندازه ، نوع و غلظت محتوای درونی آنها بر حسب درجه تمایز یاخته‌ای ، شرایط محیطی ، فصل و شرایط فیزیولوژیکی یاخته‌ها تغییر می‌کند. با افزایش میزان تمایز یاخته‌های گیاهی ، واکوئلهای کوچک به تدریج بهم پیوسته و گسترش می‌یابند و واکوئل حجیمی را می‌سازند که بخش عمده یاخته را پر می‌کند و هسته و سیتوپلاسم را به کناره‌های یاخته می‌راند.

هنگام تمایز زدایی ، واکوئل حجیم چند بخش می‌شود. حجم این واکوئلها کاهش می‌یابد و موجب بازگشت سیتوپلاسم و هسته به وضعی مشابه یاخته جوان می‌گردد. واکوئلها اندامکهایی دارای تغییرات منظم نیز هستند. در یاخته‌های محافظ روزنه ، تغییرات واکوئلها دارای نظم شبانه روزی است. هنگام روز به دنبال افزایش فشار اسمزی که موجب تغییر شکل و حجیم شدن یاخته‌ها می‌شود، روزنه‌ها گشاد می‌شوند و شب هنگام که فشارها و اندازه واکوئل‌ها کاهش می‌یابد، روزنه‌ها تنگ می‌شوند.


تصویرجنبشهای شبانه و حالت خواب اندامهای گیاهی (بسته شدن گلها ، تا شدن برگها هنگام شب ، باز شدن صبحگاهی آنها و نظایر آن) نیز نتیجه تغییرات فشار اسمزی یاخته‌هایی است که در محلهای حساس قرار دارند. در یاخته‌های کامبیومی ، واکوئلها دارای نظم سالانه هستند. در زمستان کوچک شده و در بهار دوباره حجیم می‌گردند.

ساختار و فرا ساختار واکوئلها

ساختار واکوئل دو بخش اصلی شامل غشا و محتوای واکوئلی قابل تشخیص است. بررسی‌های انجام شده با میکروسکوپهای الکترونی فرا ساختار غشای واکوئلی یا تونوپلاست را بطور کلی مشابه پلاسمالم و متشکل از دو لایه فسفولیپیدی و پروتئینها نشان داده است. با این تفاوت که بخشهای گلوسیدی (قندی) گلیکولیپیدها در غشای واکوئل به طرف درون واکوئل قرار دارند و بخشی از این ساختارها به عنوان گیرنده برخی مواد موجود در واکوئلها عمل می‌کنند.

محتوای واکوئلی

دستگاه واکوئلی دارای ترکیبات بسیار زیاد است که شامل یونهای کانی ، قندهای ساده و اولیگوزیدها ، اسیدهای آمینه ، اسیدهای آلی و دیگر (مثل اسد مالیک در ریشه واکوئلی سیب ، اسید اسکوربیک در مرکبات) پلی پپتیدها و پروتئینها و گلیکو پروتئینها ، موسیلاژهای پلی ساکاریدی و هتروزیدهای متنوع است. در مورد یونهای کانی ، تمام فنون جدید ، ورود انتخابی آنها را تایید می‌کنند. مخمرها تجمع واکوئلی قابل ملاحظه‌ای از Mg+2 و فسفات دارند. برعکس سیتوپلاسم آنها دارای یونهای +K و +Na است.

لوله‌های شیرابه‌ای نیز مقدار زیادی Mg+2 دارند. در حالی که +K به غلظت برابر در واکوئل و سیتوزول آنها وجود دارد. آنیونهای واکوئلی مثل -Cl ، اغلب یونهای یک ظرفیتی هستند. محتوای واکوئلی مخزنی از ترکیبات پیچیده است که جنس و غلظت آنها بر حسب گونه ، نوع یاخته‌ای و حالت فیزیولوژیکی جاندار بسیار متغیر است. برخی مولکولها بطور پایدار در واکوئلها ثابت شده‌اند و برخی دیگر با سیتوپلاسم جابجایی دارند.


تصویراین جنبشها اغلب دارای نظم هستند و در شرایط طبیعی می‌توانند نوسانهای روزانه یا سالانه داشته باشند. مدت ذخیره مواد در واکوئلها بر حسب نوع یاخته متفاوت است و در بافتهای ذخیره‌ای طولانی است. برخی مولکولها مانند آنتوسیانها ، رنگدانه‌های مختلف ، اینولین و غیره تنها در شیره واکوئلی وجود دارند و برخی دیگر مثل ساکارز ، مالات ، اسیدهای آمینه هم در واکوئل و هم در سیتوزول یافت می‌شوند. بنابراین درجه انتخاب واکوئل متغیر است.

محتوای واکوئلها ممکن است از مواد حد واسط فعالیتهای پایه متابولیسم اولیه یاخته باشند که ضمن جنبشهای سیتوپلاسمی کنار گذاشته شده‌اند و یا محصولی از مسیرهای بیوسنتزی بسیار ویژه (متابولیسم ثانویه) هستند. از مهمترین محصولات متابولیسم اولیه موجود در واکوئلها می‌توان به اسیدهای کربوکسیلیک ، گلوسیدها ، اسیدهای آمینه و پروتئینها اشاره کرد. محصولات متابولیسم ثانویه که در شیره واکوئلی وجود دارند شامل کومارین ، سیانوژنها ، فلاونوئیها ، تانن‌ها ، آلکالوئیدها و از جمله آلکالوئیدها مرفین ، تئین چای ، کافئین قهوه ، کدئین خشخاش اشاره کرد.
+ نوشته شده در  جمعه 1390/08/06ساعت 16:48  توسط فریبامحمدخانی  | 

سفری به درون سلول-لیزوزوم

لیزوزوم


دید کلی

هر یاخته یوکاریوتی دارای گروهی از اندامکهای سیتوپلاسمی به نام لیزوزومهاست که عمل اصلی آنها گوارش درون یاخته‌ای و برون یاخته‌ای است. لیزوزومها کیسه‌های محتوی آنزیمهای هیدرولاز اسیدی یک غشایی هستند. غشای لیزوزوم شبیه غشای پلاسمایی است ولی مقدار لیستین آن زیادتر و ضخیم‌تر از غشای میتوکندری است و قابلیت تلفیق با غشاهای دیگر از جمله وزیکولهای آندوسیتوزی را دارد که علت آن زیاد بودن لیپیدهای غشایی است.

لیزوزومها در سلولهای گیاهی ، جانوری و تک سلولیها وجود دارند. باکتریها لیزوزوم ندارند. لیزوزومها را در حکم کیسه‌های خودکشی و یا نارنجک درون سلولی می‌نامند که تخریب غشای آن می‌تواند موجب تجزیه مواد و اجزای درون سلول و در نتیجه لیزوزومها از غشا و ماده زمینه حاوی آنزیمهای مختلف تشکیل شده است.

آنزیمهای لیزوزومی

آنزیمهای لیزوزومی عمل هیدرولازی دارند و ساختمان گلیکوپروتئینی دارند. این آنزیمها در PH اسیدی فعالند و PH مناسب عمل آنها حدود 5 - 4.5 است. در لیزوزوم انواع مختلفی از آنزیمهای هیدرولازی وجود دارند که تعدادی از آنها عبارتند از :


 • آنزیمهای هیدرولیز کننده پروتئین‌ها شامل پروتئاز و پپتیدازها. مثالهای این دسته از آنزیم‌ها عبارتند از کاتپسین ، کربوکسی پپتیداز A ، B ، C و گلوتامات کربوکسیلاز

تصویر
*آنزیمهای هیدرولیز کننده لیپیدها مانند استرازها ، فسفولیپازها.


 • گلوسیدازها که بر روی مواد قندی اثر می‌گذارند مثل آنزیم آلفا 1 و 4- گلوکوزیداز ، بتا گلوکورونیداز ، آریل سولفاتاز A ، B بتا گالاکتورونیداز و آلفا مانوزیداز
 • آنزیمهای هیدرولیزکننده اسیدهای نوکلئیک مانند DNase ، RNase

 • فسفاتازها مثل اسید فسفاتاز ، فسفودی استراز ، فسفاتیدیک اسید فسفاتاز.

سنتز آنزیمهای لیزوزومی

سنتز آنزیمهای لیزوزومی با دخالت ریبوزومهای متصل به شبکه آندوپلاسمی و فرضیه پپتید نشانه است. گلیکوزیلاسیون این آنزیمها ضمن سنتز آنها در فضاهای شبکه آندوپلاسمی دانه‌دار انجام می‌شود و پردازش آنها نهایتا پس از انتقال به دستگاه گلژی صورت می‌گیرد. آنزیمهای لیزوزومی دارای مانوز 6 - فسفات است که به عنوان نوعی نشانه برای انتقال آنها از شبکه آندوپلاسمی به دیکتیوزومها و سپس به لیزوزوم‌های اولیه است. مانوز 6-فسفات نشانگر یا علامت پروتئینهای لیزوزومی است.

ساختار غشای لیزوزوم

مطالعات نشان می‌دهد که گلیوکوپروتئین به مقدار زیاد در این غشاها وجود دارد. این پروتئین‌ها به شدت گلیکوزیله شده‌اند و بطور قابل توجهی در مقابل تجزیه توسط هیدرولازهای اسیدی ماتریکسی لیزوزوم مقاومند و لیزوزوها را به صورت یک مجموعه بسته نگه می‌دارد. غشای لیزوزوم قابلیت تلفیق با سایر غشاها را دارد و از مقدار زیادی لیستین تشکیل شده است. غشای لیزوزوم بوسیله آنزیمهای درون آن تا حدی گوارش می‌یابد. اما بطور دائم ترمیم می‌شود، این عمل نیاز به انرژی زیاد دارد و از آنجایی سلول مرده نمی‌تواند انرژی را تامین کند در نتیجه آنزیم‌های هیدرولازی درون لیزوزوم آزاد شده و سبب از بین رفتن اندامکها و خود سلول می‌شوند.

در غشای لیزوزوم پمپهای پروتئینی وابسته به ATP وجود دارند که با مصرف انرژی پروتون H+ را وارد لیزوزوم می‌کند تا محیط اسیدی با PH حدود 4.5 تا 5 ایجاد کرده و شرایط اسیدی برای آنزیم‌های هیدرولازی لیزوزوم فراهم و شیب PH را در غشای لیزوزوم برقرار نماید که نتیجه آن PH پایین‌تر از 5 در ماتریکس لیزوزوم است. از طرف دیگر تراکم یونهای H+ در مجاورت سطح درونی غشای لیزوزوم زیاد است و PH بسیار کاهش یافته و حتی تا حدود 2 می‌رسد و این PH پایین‌تر از PH مناسب برای فعالیت آنزیم‌های هیدرولازی لیزوزومی یعنی (PH (4 - 5 است. در نتیجه آنزیم‌های هیدرولازی لیزوزوم بر روی غشا خود تاثیر ندارند. یونها هم در این عمل محافظتی نقش دارند. سطح درونی لیزوزوم پوشش گلیکوپروتئینی دارد که از غشا محافظت می‌کنند.

عوامل مخرب غشای لیزوزوم

عوامل مختلفی سلامت و تمامیت غشای لیزوزوم را از بین می‌برد که عبارتند از :


هورمونهای جنسی یا استروئیدها ، ویتامین‌های قابل حل در چربی ( A ، D ، E و K ) ، عده‌ای از آنتی بیوتیکها و برخی آنزیمهای تجزیه کننده از عوامل شیمیایی مخرب غشای لیزوزوم هستند. کورتیزول نقش پایدارکننده غشای لیزوزوم را دارد.


 • عوامل زیستی: مانند ویروسها ، عوامل روحی مانند تنش ، اضطراب ، شوک ، خستگی ، کار سنگین از عوامل مخرب غشای لیزوزوم هستند. آرامش روانی ، اکسیژن کافی و تغذیه مناسب از عوامل پایدارکننده غشای لیزوزوم می‌باشند.

انواع لیزوزوم

چهار نوع لیزوزوم در نظر گرفته می‌شود که اولی لیزوزوم اولیه و سه تای بعدی لیزوزوم ثانویه خوانده می‌شوند.

لیزوزوم اولیه

اندامکهای تک غشایی با ماده زمینه‌ای متراکم دارای آنزیم‌های هیدرولازی هستند که از بخش دور یا ترانس دستگاه گلژی مشتق شده ولی هنوز فعالیت آنزیمی خود را آغاز نکرده‌اند. لیزوزوم اولیه را پروتولیزوزوم نیز می‌گویند.
تصویر
!!لیزوزوم ثانویه
 • هتروفاگوزوم: که به نامهای هترولیزوزوم ، فاگولیزوزوم ، واکوئلهای هیدروفاژی یا واکوئلهای دگرخواری نیز نامیده می‌شوند. این لیزوزومها از تلفیق لیزوزومهای اولیه با وزیکولهای حاوی مواد برون سلولی مانند حفره‌های فاگوسیتوزی یا پینوسیتوزی یا اندوزوم ثانویه تشکیل می‌شوند. سپس مواد برون سلولی یا بیگانه بوسیله آنزیمهای هیدرولیزی لیزوزوم اولیه حذف می‌شود. برخی باکتریها از جمله باکتری جذام از عمل دگرخواری مصون می‌ماند و به خوبی در لیزوزوم‌ها زنده می‌ماند.

 • اتوفاگوزوم: که به نامهای لیزوزومهای اتوفاژیک ، اتولیزوزوم ، واکوئل خودخوار و سیتولیزوزوم نیز خوانده می‌شود. این نوع از لیزوزومها از تلفیق لیزوزومهای اولیه با واکوئل‌های حاوی مواد سلولی مانند میتوکندری ، میکروبادی‌ها و اندامک‌های پیر و فرسوده ایجاد می‌شوند. گاهی قطعاتی از شبکه آندوپلاسمی ، بخشی از سیتوپلاسم سلول را احاطه کرده ، با لیزوزوم اولیه ادغام می‌شود و به لیزوزوم ثانویه که همان اتوفاگوزوم است تبدیل می‌شود و آنزیمهای آن مواد را تجزیه و هضم می‌کنند. تشکیل این لیزوزومها برای مبارزه با فقر غذایی ، انجام تمایزهای ویژه مانند حذف برخی اندامک‌ها ، حذف محتویات سلول برای تشکیل آوندهای چوبی و یا حذف بخشهای اضافی مانند حذف مجرای مولر در پرندگان ، تحلیل رفتن دم در دوزیستان در هنگام دگردیسی صورت می‌گیرد.

 • اجسام باقیمانده یا لیزوزوم کرینوفاژی: چنانچه عمل گوارش در لیزوزوم‌های ثانویه کامل نباشد، اجسام باقیمانده تشکیل می‌شود. لیزوزوم‌های حاوی این اجسام باقیمانده را جسم باقیمانده یا لیزوزوم کرینوفاژی نیز می‌نامند که دارای شکل نامنظم است. کرینوفاژی پدیده‌ای که حذف ترشحی را امکان پذیر می‌سازد.

 • اجسام متراکم یا تلولیزوزوم: برخی از مواد آندوسیتوزی و اگزوسیتوزی در برخی وزیکولهای گوارشی باقی می‌مانند و اجسام متراکم یا تلولیزوزوم را تشکیل می‌دهند و اغلب فعالیت هیدرولاری ندارند.

نقشهای لیزوزوم

 • گوارش درون سلولی: مواد گوناگون به روش‌های فاگوسیتوزی و اتوفاژی به لیزوزوم‌ها می‌رسند. گوارش آنها توسط آنزیم‌های لیزوزومی درون لیزوزومها صورت می‌گیرد و مواد حاصل از گوارش با عبور از غشای لیزوزوم به سیتوزول می‌رسند و مسیر سوخت و ساز خود را می‌گذرانند.

 • گوارش برون سلولی: برای مثال سلولهای استخوان خوار (استئوکلاستها) که در مغز زرد استخوان قرار دارند با آزاد کردن هیدرولازهای لیزوزومی موجب تخریب سلولهای استخوانی می‌شوند.

 • دخالت در تمایز سلولی و از بین بردن اندامکها

 • دخالت در پدیده اتولیز و مبارزه با فقر غذایی

 • دخالت در ایمنی سلولها: لیزوزومها باکتریها و ویروسهای وارد شده به سلول را توسط آنزیمهای خود تخریب می‌کند و از بین می‌برد.
 • تجمع مواد سمی از جمله جیوه در لیزوزومها

 • لیزوزومهای گیاهی با داشتن آنزیم های مختلف از جمله آلفا آمیلاز ، نوکلئازها در گوارش درون سلولی و برون سلولی و فرآیندهای رشد و نمو دخالت دارند.

مباحث مرتبط با عنوان

+ نوشته شده در  جمعه 1390/08/06ساعت 16:28  توسط فریبامحمدخانی  | 

سفری به درون سلول- دستگاه گلژی

دستگاه گلژی Golgy


دستگاه گلژی، از کیسه‌ها و واکوئلهای پهن محدبی تشکیل شده که بطور موازی روی هم چیده شده‌اند. منحنی بودن کیسه‌های تشکیل دهنده دستگاه گلژی باعث می‌شود که این ارگانل از نظر شکل ظاهری دارای یک سطح محدب (cis) و یک سطح مقعر (Trans) باشد. در سال 1898 کامیلوگلژی یاخته شناس ایتالیایی با اشباع کردن یاخته‌های عصبی جغد از نمکهای نقره و بررسی میکروسکوپی این یاخته‌ها ذراتی تیره ، هلالی شکل و به صورت شبکه درهم رفته‌ای را در مجاورت هسته هر یاخته مشاهده کرد که آنرا دستگاه شبکه‌ای درونی نامید. این مجموعه بعدها به افتخار گلژی، دستگاه گلژی نامیده شد. گلژی معمولا در بالای هسته قرار دارد، ولی جایگاه آن در سلولهای مختلف ممکن است متفاوت باشد. وظیفه گلژی شرکت در پروتئین سازی با همکاری شبکه آندوپلاسمی دانه‌دار می‌باشد. پروتئینهای ساخته شده در شبکه آندوپلاسمی دانه‌دار، توسط وزیکولهای حامل به دستگاه گلژی منتقل می‌گردند. چون وزیکولهای حامل به سطح محدب گلژی اتصال می‌یابند، سطح محدب گلژی را سطح سازنده نیز می‌نامند. در پروتئینهای منتقل شده به دستگاه گلژی، تغییرات زیر به عمل می‌آید.

 • دستگاه گلژی  golgyبریده شدن قطعات اضافی از مولکولهای اولیه
 • افزوده شدن مواد قندی
 • افزوده شدن سولفات
 • افزوده شدن فسفات
 • تغلیظ و بسته‌بندی

این تغییرات ضمن عبور از کیسه‌های متعدد گلژی انجام می‌گیرد و عقیده بر این است که کیسه‌های گلژی از نظر محتویات آنزیمی متفاوت‌اند. پروتئینها پس از بدست آوردن فرم نهایی خود به صورت گرانولهای محصور شده در غشاء از سطح مقعر گلژی خارج می‌شوند. به همین دلیل سطح مقعر گلژی را سطح ترشحی نیز می‌نامند. دستگاه گلژی از یک طرف با شبکه آندوپلاسمی و از طرف دیگر با وزیکولهای و لیزوزومها در ارتباط می‌باشد. عمل اصلی دستگاه گلژی پردازش و آماده سازی محصولات تازه سنتز شده سلولی و هدایت آنها به سوی سرنوشت نهایی‌شان می‌باشد.

با مطالعه سلولها توسط میکروسکوبهای نوری و الکترونی به این نتیجه رسیده‌اند که دستگاه گلژی هم در یاخته‌های جانوری و هم در یاخته‌های گیاهی وجود دارد و یکی از اجزا مهم ساختمانی یاخته‌هاست که بویژه در اعمال ترشحی سلولها فعالیت زیادی دارد.

این دستگاه می‌تواند به صورت شبکه‌ای در مجاورت هسته، یا به صورت بخشهای هلالی شکل و مجزا از یکدیگر به نام دیکتیوزوم‌ها در برشهای یاخته‌ها دیده شوند. دیکتیوزوم‌ها در گیاهان پیشرفته، جلبکها و نیز در خزه گیاهان مشاهده شده اند. در قارچها، دیکتیوزومها کمیاب هستند و در پروکاریوتها تاکنون دیکتیوزومی شناخته نشده است.

ساکول یا سیسترن یا سیسترنا

کیسه‌های پهن و قرصی شکل غشایی هستند که بخش میانی صاف و وسعتی حدود یک میکرومتر دارند. اما کناره‌های کیسه بسیار چین خورده و متراکم است که قدرت جوانه زدن دارند و وزیکولهای کوچکی را ایجاد می‌کنند.

هر ساکول حالت کمانی دارد و یک سطح آن برآمده و سطح دیگر فرورفته است. ضخامت غشای ساکول همانند غشای شبکه آندوپلاسمی است. سطح سیسترن یا ساکول صاف و بدون زیبوزدم است. بین ساکولهای یک دیکتیوزوم سیتوزدل وجود دارد و توسط پروتئین‌های رشته‌ای و لوله‌ای به هم متصل شده‌اند. همه زیر لوله‌های پروتئینی که در سیترزول بین دو کیسه یا ساکول قرار دارند همسو هستند.

دیکتیوزوم

دیکتیوزوم واحد سازنده دستگاه گلژی است که از 3 تا 8 کیسه یا ساکول یا سیسترن تشکیل شده است. هر دیکتیوزوم دستگاه گلژی دارای سه سطح یا سه ناحیه است که عبارتند از : قطب محدب، ناحیه میانی و قطب مقعر.

ناحیه یا قطب محدب

این قطب به نام‌های مختلف از جمله سطح نزدیک، سطح تشکیل، سطح کروموفیل، سطح اسموفیل و سطح سیس (Cis) و غیره نامیده می‌شود. . این بخش نزدیک به شبکه آندوپلاسمی و گاهی پوشش هسته‌ای قرار دارد و از راه حفره‌های گذر یا وزیکول‌های انتقالی با شبکه آندوپلاسمی ارتباط دارد و مواد از ناحیه Transition شبکه آندوپلاسمی به دستگاه گلژی می‌رسد. این سطح کروموفیل یا رنگ دوست است.

ساکول‌های جدید از این سطح بر روی ساکول‌های قدیم قرار می‌گیرند و به همین جهت سطح تشکیل نیز نامیده می‌شوند. غشاهای سیترناهای جدید نازک تر از قدیمی‌ها هستند. وزیکول‌های کوچکی به نام وزیکول‌های انتقالی یا حفره‌های گذر به عنوان ساختارهای انتقالی برای حمل مواد از شبکه آندوپلاسمی دانه‌دار به گلژِی در منطقه سیس وارد عمل می‌شود. گاهی برخی وزیکولها از بخش سیس گلژی به شبکه آندوپلاسمی برگردانده می‌شوند.

ناحیه میانی: چند کیسه یا ساکول دارد که بطور منظم وی هم قرار گرفته‌اند. تعداد این کیسه‌ها به نوع سلول بستگی دارد و اغلب نزدیک به 5 است.

ناحیه یا قطب مقعر: به نام‌های سطح ترشح ، سطح گود یا کاو، سطح بلوغ، منطقه ترانس، سطح کرموفوب یا رنگ گریز نیز خوانده می‌شود. این سطح دور از شبکه آندوپلاسمی و در مجاورت کیسه‌های ترشحی و گرانولهای ذخیره‌ای قرار دارد و مواد از این طریق از گلژی خارج می‌شوند و با واسطه حفره گلژی به سوی بخشهای دیگر از جمله غشای سیتوپلاسمی می‌روند.

در این سطح ساکولها یا سیسترناهای قدیمی به صورت حفره یا وزیکول در می‌آیند که مواد ترشحی در آنها وجود دارد. حفره‌ها یا وزیکولهای ایجاد شده بوسیله کناره کیسه‌های دیکتیوزومی که از ناحیه ترانس خارج می‌شود دو نوع هستند، حفره‌های ساده و حفره‌ها یا وزیکول‌های پوشش دار.

حفره‌ها یا وزیکولهای ساده: غشای آنها صاف و شبیه غشای ساکولها است.

حفره‌ها یا وزیکولهای پوشش‌دار: بر روی غشای آنها پروتئین از نوع کلاترین وجود دارد.

مجموعه دستگاه گلژی : مجموعه‌ای از چند دیکتیوزوم ( 4 یا 5 ) که بوسیله لوله‌های باریکی به هم متصل شده‌اند را دستگاه گلژی گویند. یک نظر این است که تمام دیکتیوزوم‌های سلول با یکدیگر ارتباط دارند و مجموعه آنها یک دستگاه گلژی را ایجاد می‌کند. در سلولهای گیاهی دیکتیوزوم‌ها اغلب از هم جدا هستند و در نتیجه چندین دستگاه گلژی وجود دارد.

در سلولهای جانوری دیکتیوزوم‌ها اغلب به هم پیوسته‌اند و یک دستگاه گلژی را تشکیل می‌دهند. در سلولهای گیاهی هنگام تقسیم سلول و تشکیل دیواره بین دو سلول تعداد دیکتیوزوم‌ها افزایش می‌یابد. در سلولهای جامی شکل پوشش روده هنگام گوارش دیکتیوزومها افزایش می‌یابد.

ترکیب شیمیایی دستگاه گلژی

اساس ترکیب شیمیایی دستگاه گلژی فسفولیپو پروتئینی است. این دستگاه حاوی پلی سارکاریدها، مواد قندی مثل گلوکز آمین، گالاکتوز، گلوکز، مانوز و فوکوز هستند. آنزیم‌هایی در بخشهای مختلف دیکتیوزوم وجود دارد. نظیر ویتامین پیروفسفاتاز، فسفاتازهای اسیدی، نوکلئوتید آدنین دی‌نوکلئوتید فسفاتاز، گلوکز 6 - فسفاتاز و NADH - سیتوکروم رداکتاز که دو تای آخر از آنزیم های شاخص شبکه آندوپلاسمی می باشند و حضور آنها در گلژی که در قسمت لبه‌های متورم کیسه قرار دارند نشانه ارتباط شبکه آندوپلاسمی و دیکتیوزوم است. یکی از عمده‌ترین و شاخص‌ترین گروه آنزیمی بخش گلژی گلیکوزیل ترانسفرازها هستند که با انتقال قندها به پروتئین‌ها و به لیپیدها موجب تشکیل گلیکوپروتئین و گلیلو لیپید می‌شوند. ضمنا آب ، مواد معدنی و گلیکوپروتئین از دیگر ترکیبات شیمیایی گلژی هستند.

منشا دستگاه گلژی

مسئله خاستگاه دیکتیوزومها هنوز مورد بحث است و در این زمینه فرضیه‌ها و نظریه‌های چندی ارائه شده است. بدیهی است که هر یاخته در شرایط عادی بطور معمول تعدادی از دیکتیوزوم‌های خود را از یاخته والدی به ارث برده است. سه نظریه مهم از این قرارند:

 • ایجاد وزیکولها و یا حفره‌هایی از شبکه آندوپلاسمی صاف و یا گاهی از پوشش هسته‌ای که بر سطح نزدیک یا سطح شکیل دیکتیوزوم افزوده می‌شود. البته این پدیده امروز مورد بحث است و تائید عمومی ندارد زیرا حفره‌های گذر یا انتقالی جدا شده از شبکه آندوپلاسمی بیشتر جذب کناره‌های کیسه‌های دیکتیوزومی می‌شوند و عاملی برای پایداری و امکان جوانه زنی کیسه‌ها را فراهم می‌کند.
 • تشکیل از نو با زیر بنای به هم پیوستن قطعاتی از شبکه آندوپلاسمی دستگاه گلژی را بوجود می‌آورد.
 • دیکتیوزوم‌های جدید از تقسیم دیکتیوزوم‌های پیشین بوجود می‌آید.

اعمال دستگاه گلژی دستگاه گلژی  golgy

این دستگاه اعمال زیاد و مهمی را انجام می‌دهد و از آن به پلیس راه سلول یاد می‌کنند. اعمال آن را به صورت موردی بیان می‌کنیم:

 • پردازش و آماده سازی محصولات تازه سنتز شده سلولی
 • گلیکوزیلاسیون پروتئین‌های ترشحی: این فرایند در شبکه آندوپلاسمی دانه‌دار آغاز می‌شود اما طویل شدن و پردازش زنجیره پلی ساکارید در گلژی انجام می‌گیرد
 • سولفاتاسیون: افزودن گروه‌های سولفات به پروتئین‌ها در سطح دور یا ترانس انجام می‌گیرد
 • افزودن گروه‌های فسفات به پروتئین‌ها
 • راهنمایی پروتئین‌ها به سوی هدف نهایی
 • دخالت در سازماندهی برخی از رامک‌های سلولی از جمله لیزوزومها
 • دخالت در تشکیل، گسترش و رشد غشای سلولی
 • تشکیل آکروزوم سر اسپرماتوزوئید و دخالت در عمل لقاح
 • دخالت در ترشحات نورونی یا تشکیل کیسه‌های سیناسپی محتوی نوروترانسیمتر
 • ترشح موسیلاژها و مواد ژله‌ای با زیر بنای پلی ساکاریدهای اسیدی بویژه در سلولهای گیاهی
 • دخالت در تولید و ترشح پولک و پوشش سیلیسی سطح جلبکها
 • دخالت در اگزوسیتوز سلول
 • ایجاد تغییرات شیمیایی در مولکولها

ترشح نقش اصلی دستگاه گلژی

نقش اصلی دستگاه گلژی ترشح پروتئین‌های ترشحی و آنزیم‌های موجود در لیزوزوم‌ها و پراکسیزومها است. ترشح می‌تواند پیوسته یا ناپیوسته باشد.

ترشح پیوسته: مواد ترشحی بلافاصله پس از تولید و بدون آنکه انباشته شوند ترشح می‌گردند.

ترشح ناپیوسته: مواد ترشحی انباشته می‌شوند و به صورت ذرات ترشحی یا زیموژن می‌باشند.

Golgi apparatus golgy

Also known as the Golgi body or Golgi complex, a collection of vesicles and folded membranes in a cell, usually connected to the endoplasmic reticulum (ER). It stores and later transports the proteins manufactured in the endoplasmic reticulum. It is named after the Italian histologist Camilio Golgi (1844–1926).

Found universally in both plant cells and animal cells, the Golgi apparatus is typically comprised of a series of five to eight cup-shaped, membrane-covered sacs called cisternae that look something like a stack of deflated balloons. In some unicellular flagellates, however, as many as 60 cisternae may combine to make up the Golgi apparatus. Similarly, the number of Golgi bodies in a cell varies according to its function. Animal cells generally contain 10 to 20 Golgi stacks per cell, which are linked into a single complex by tubular connections between cisternae. This complex is usually located close to the cell nucleus.

The Golgi apparatus is particularly well developed in cells that produce secretions, e.g., pancreatic cells producing digestive enzymes.

There is no connection to Golgi cells, which are types of neurons (nerve cells) within the central nervous system.


How does the Golgi apparatus form?

There are different schools of thought concerning the formation of the Golgi apparatus. According to the vesicular shuttle model, the Golgi apparatus is an architectural structure that cannot be made from scratch. Insteady, newly-made proteins are packaged in the rough ER and are sent for further processing to a pre-existing structure (the Golgi) that is made up of different compartments.

Opposing this is the cisternae maturation model which argues that the Golgi apparatus does indeed make itself from scratch. In this view, packages of processing enzymes and newly made proteins that originate in the ER fuse together to form the Golgi. As the proteins are processed and mature, they create the next Golgi compartment.

Intriguing new data suggest that perhaps neither model is completely correct. This will likely lead to yet another hypothesis.

+ نوشته شده در  جمعه 1390/08/06ساعت 16:25  توسط فریبامحمدخانی  | 

سلام من اومدم

سلام بچه های ۲۰۲ وهمه آمنه ایها بالاخره انگیزهای پیدا کردم سری به وبلاگم بزنم .اصولا من زیاد استعداد نوشتن مطلب ندارم  امیدوارم بتونم اگه مطلب جالبی براتون پیدا کردم توش بذارم ولی بیشتر منتظر دل نوشته ها و نظرات وانتقاد وپیشنهادتون هستم.منتظرم
+ نوشته شده در  پنجشنبه 1390/08/05ساعت 21:29  توسط فریبامحمدخانی  |